top of page

Klient annab Teenusepakkujale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Teenusepakkuja teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile teenuse pakkumiseks.

Vajalikud anmded:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • kauba kohaletoimetamise aadress;

  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed.


Teenusepakkuja säilitab Kliendi  poolt sisestatud kontaktandmed ja info. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Kliendile teenuse saatmiseks.
Teenusepakkuja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

Vendos OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. E-post on info@vendos.ee

 

Säilitamine

Veebilehe sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-post on info@vendos.ee

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. E-post on info@vendos.ee

PRIVAATSUSPOLIITIKA

bottom of page